• Barn som pårørende av psykisk syke foreldre. Hvordan hjelper vi barna? 

      Hjelmseth, Maria (Student paper, others, 2012-11-13)
      Denne oppgaven har som formål å studere forebyggende hjelpetiltak rundt barn som pårørende av psykisk syke og/ eller rusmisbrukere. Det er kjent at denne gruppen barn er i høyrisikosone for å selv utvikle psykisk lidelse ...