• Små barn, store byrder 

      Ringseth, Trude (Student paper, others, 2014-06-27)
      Introduksjon: 410 000 barn i Norge lever med en eller to foreldre som er psykisk syke. Av disse har 115 000 foreldre en alvorlig lidelse Det er om lag 40 000 voksne som til enhver tid er innlagt ved en psykiatrisk sengepost. ...