• Terskel test i felt for å predikere prestasjonen på 3000m 

      Jens, Høiås (Bachelor thesis, 2013-08-20)
      Hensikten med dette studiet var å se om en anaerob terskel test i felt kun ved bruk av hjertefrekvens og stoppeklokke, for å bestemme den anaerobe terskelen kan predikere prestasjonen på 3000 m. De viktigste funn i resultatene ...