Collections in this community

Recent Submissions

 • Management in the High North : young researchers' contribution : collection of essays volume 2 

  Bourmistrov, Anatoli; Dybtsyna, Elena; Nazarova, Nadezda (Utredning / Nord universitet;9, Others, 2016-11-15)
  This second volume of the Young Researchers’ Contribution Series contains contributions from scholars (Master- and PhD levels, and faculty) who are participating in the international educational project ‘Cooperation in ...
 • "Veien blir til mens vi går..." : evaluering av Steigenmodellen for videregående opplæring 

  Rønning, Wenche; Snoen, Else (Utredning / Nord universitet;6, Others, 2016-10-21)
  Den foreliggende rapporten er et oppdrag fra Nordland fylkeskommune om å gjennomføre en evaluering av den såkalte Steigenmodellen, en modell for videregående yrkesopplæring som innebærer at ungdommene som tas opp til dette ...
 • Maritime activity in the High North : current and estimated level up to 2025 : MARPART Project Report 1 

  Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya A.; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Iudin, Iurii; Petrov, Sergey; Jakobsen, Uffe; Dali, Birita í (Utredning / Nord universitet;7, Others, 2016-10-07)
  This report analyzes the current commercial and governmental activity in the sea regions north of the Polar Circle from the Northern Sea Route to the North West Passage. The study embraces sea and coastal areas of the North ...
 • Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd 

  Tronstad, Stig; Kvam, Tor (Utredning / Nord universitet;5, Others, 2016-08-25)
  Etter oppdrag fra Snåsa naturstein AS som planlegger uttak av stein fra Øydingen skiferbrudd til bruk ved tørrmuring, har undertegnede påtatt seg kartlegging av vegetasjon, flora og fauna i det aktuelle området. Til grunn ...
 • Rypetoppen Adventurepark : effekter på utvalgte fuglearter 

  Husby, Magne; Østerås, Tom Roger (Utredning / Nord universitet;4, Others, 2016-08-09)
  Rypetoppen Adventurepark er underlagt restriksjoner i når ulike deler av klatreparken kan brukes. Det er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har bestemt at det skal være restriksjoner, på grunn av at sårbare fuglearter har ...
 • Katastrofeøvelse som lærings-arena for sykepleierstudenter? 

  Norum, Maj Elisabeth; Brataas, Hildfrid V.; Laugsand, Jann Birger (Utredning / Nord universitet;3, Others, 2016-05-10)
  Rapporten omhandler en studie om studenterfaringer med katastrofeøvelse som læringsarena for sykepleierstudenter på andre studieår, der sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter er tema. Hensikten med studien var å ...
 • Forvaltningsmål for Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

  Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Hassel, Kristian; Holien, Håkon (Utredning / Nord universitet;2, Others, 2016-02-01)
  Formålet med denne undersøkelsen var å vurdere tilstanden for Stallvikmyran naturreservat ved kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna. På bakgrunn av disse kartleggingene er det utarbeidet forslag til forvaltningsmål ...
 • Planlagte tiltak for menneskelig aktivitet i Eidsbotn, og effekter på fugl 

  Husby, Magne (Utredning / Nord universitet;1, Others, 2016-01-25)
  Eidsbotn er et viktig fugleområde, og har internasjonal verneverdi. Dette gjelder fortsatt selv om det er registrert en nedgang i antall arter og antall individ i 2015 sammenlignet med tidligere undersøkelser. Levanger ...