Show simple item record

dc.contributor.authorSolvoll, Gisle
dc.contributor.authorHanssen, Thor-Erik Sandberg
dc.contributor.authorHelo, Petri
dc.contributor.authorWestin, Jonas
dc.contributor.authorWestin, Lars
dc.coverage.spatialBotnia Atlanticanb_NO
dc.date.accessioned2019-04-09T07:07:44Z
dc.date.available2019-04-09T07:07:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7456-806-8
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2593781
dc.description.abstractRapporten drøfter hvilke faktorer som påvirker godsmengder og godsstrømmer i en region, redegjør for datakilder og metoder som kan benyttes til å dokumentere omfanget av godstransport i en region samt skissere mulig opplegg for en godstransportkartlegging i Botnia Atlantica-regionen. Det etableres en prinsipiell modell som kan benyttes til å diskutere hvordan ulike faktorer påvirker valg av transportløsning, godsmengder, godsstrømmer og antall godsbevegelser. Videre diskuteres hvilken informasjon ulike datakilder kan gi om godstransport i en region og hvilken nytte de ulike datakilder har. En konklusjon er at pålitelig informasjon, spesielt om transportstrømmer, er ressurskrevende å fremskaffe. En kombinasjon av primær- og sekundærdatakilder kan være en mulig tilnærming. Før en gjennomfører en storstilt datainnhenting er det viktig at brukerne av informasjonen har en klar oppfatning av hva det ønskes informasjon om.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesFoU-rapport / Nord universitet;44
dc.subjectgodstransportnb_NO
dc.subjecttransportmiddelnb_NO
dc.subjectgodsmengdernb_NO
dc.subjectgodsstrømmernb_NO
dc.subjectstatistikknb_NO
dc.subjectkartleggingsmetodernb_NO
dc.titleGodstransporter i Botnia Atlantica-regionen : metoder for kartlegging og dokumentasjonnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record