Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAppoh, Lily
dc.date.accessioned2019-11-18T12:27:58Z
dc.date.available2019-11-18T12:27:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7456-813-6
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629037
dc.description.abstractRapporten presenterer en systematisk litteraturgjennomgang av universelle foreldrestøttende tiltak/programmer for foreldre med barn i alderen 6-16 år. Det overordnede målet for gjennomgangen har vært å identifisere hvilke universelle foreldrestøtte tiltak eller programmer som finnes for målgruppen, og evidensgrunnlaget for disse tiltakene. Tre nyere kunnskapsoppsummeringer om temaet foreldrestøttetiltak (Rambøll 2013, Bråten og Sønsterudbråten 2016, og Wesseltoft-Rao et al. 2017) er benyttet som datagrunnlag for å svare på forskningsspørsmålene til denne gjennomgangen. De tre rapportene inkluderer en oversikt over norske og internasjonale studier, Gjennomgangen viser at det er få studier som har effekt-evaluert universelle foreldrestøtte tiltak. De fleste av foreldrestøtteprogrammene er rettet mot foreldre med barn og unge med atferdsvansker. Tretten universelle foreldrestøttetiltak er identifisert i de nordiske landene i denne gjennomgangen. Seks av disse er brukt i Norge, og bare tre av disse, (International Child Development Program (ICDP), Circle of Security (COS) og De Utrolige Årene (DUÅ) er effektevaluert. I aldersgruppen 6-16 år viser litteraturgjennomgangen at selv om noen av programmene er utviklet for foreldre med barn opp til 12 år, er gjennomsnittsalderen for deltakerne i flertallet av de gjennomgåtte studiene under seks år. I forhold til Namsos kommunes intensjon for sitt foreldrestøttende arbeid og valg av tiltak for foreldre med barn i skolealder, er det viktig å ta disse funnene i betraktning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesFoU-rapport / Nord universitet;47
dc.subjectforeldrestøttende programnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectforeldrerollenb_NO
dc.subjectkunnskapsoppsummeringnb_NO
dc.titleKunnskapsoppsummering av universelle foreldrestøttende programmer/tiltak for foreldre med barn i aldersgruppen 6-16 år : delrapport 1 : foreldrestøttende arbeid i Nye Namsos kommunenb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel