Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvam, Tor
dc.contributor.authorTronstad, Stig
dc.contributor.authorOkkenhaug, Håvard
dc.coverage.spatialNorway, Trøndelagen_US
dc.date.accessioned2020-09-18T08:22:32Z
dc.date.available2020-09-18T08:22:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7456-830-3
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678410
dc.description.abstractAldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2019. Undersøkelsen i 2019 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 787 elger mottatt og behandlet. Materialet består av kjever av skutte dyr med utfylt kjevelapp og ellingsdata elektronisk og innleverte kjønnsorganer. Slaktevekt er oppgitt for alle innrapporterte dyr. Reproduksjonsstatus er vurdert for 178 kyr (mot 211 i 2018, 215 i 2017, 209 i 2016, 183 i 2015, 194 i 014, 190 i 2013, 157 i 2012, 188 i 2011, 139 i 2010, 138 i 2009, 139 i 2008, 119 i 2007, 170 i 2006, 189 i 2005 og 142 i 2004). Tjueseks tilfelle av feilskjæring er registrert (mot 65 i 2018, 58 i 2017, 38 i 2016, 53 i 2015, 39 i 2014, 35 i 2013, 35 i 2012, 34 i 2011, 34 i 2010, 26 i 2009, 16 i 2008, 27 i 2007 og 16 i 2006). I tillegg er feil organ innlevert i 3 tilfelle, og 1 organ er feilbehandlet. Kjønnsorgan fra 8 hodyr mangler (mot 2 i 2018, 9 i 2017, 5 i 2016, 5 i 2015 8 i 2014, 5 i 2013, 8 i 2012, 32 i 2011, 16 i 2010 og 4 i 2009). Generelt er det også i 2019 skutt flere okser enn kyr i aldersgruppen opp til 2,5 år: 53,6% okser (327 kser og 283 kyr). Den eldste oksen som ble skutt i 2019, var 13,5 år, veide 201 kg og hadde 8 spir. Den ble skutt i Fosnes- Gjellan jaktfelt (5-74) i Beitstad. Den største oksen som ble skutt i Steinkjer i 2019, var en 5,5-åring på 253 kg med 11 spir. Den ble felt på jaktfelt 2-21, Fjesme i Ogndal. Størst antall spir hadde en 4,5 år gammel 17- spiring på 223kg, som ble skutt i jaktfelt 5-63, Gulling - Tessem i Beitstad. I alt ble det felt 4 okser med 15 spir eller mer i Steinkjer i 2019. Av disse var 3 skutt i Beitstad og 1 i Sparbu. Av de 7 kyrne over 10,5 år som det fantes analyserbart materiale fra, hadde 5 hatt kalv i 2019. Alle de 4 der innsendt materiale var analyserbart med hensyn til antall kalver, hadde hatt tvillinger, mens 2 hadde «hvileår» i 2019. Det vil si at de hadde hatt kalv tidligere, men ikke i 2019. Femtifem 1,5 år gamle kyr ble undersøkt. 37 av 45 (82,2%) var kjønnsmodne (mot 83,9% i 2018, 94% i 2017, 90,5% i 2016, 84,9% i 2015, 79,3% i 2014, 76,8% i 2013, 82,5% i 2012, 77,8% i 2011, 79,7% i 2010, 77,1% i 2009, 75% i 2008, 67,8% i 2007, 68,8% i 2006 og 66,6% i 2005). Resten (20 stk) var ikke egnet for undersøkelse. Den største IKKE kjønnsmodne var 147 kg (mot 151kg i 2018, 163kg i 2017, 135 kg i 2016, 156 kg i 2015, 161 kg i 2014, 131 kg i 2013, 146 kg i 2012, 148 kg i 2011, 145kg i 2010, 151kg i 2009, 152 kg i 2008, 166 kg i 2007, 149 kg i 2006 og 150 kg i 2005), mens letteste kjønnsmodne var 84 kg. Den største kjønnsmodne var 146 kg (mot 170 kg i 2018, 162 i 2017, 164 i 2016, 165 kg i 2015, 161 kg i 2014, 178 kg i 2013, 180 kg i 2012, 155 kg i 2011, 173 kg i 2010, 166 kg i 2009, 168kg i 2008, 167 kg i 2007 og 169 kg i 2006). Av tjuesju 2,5- åringer var alle unntatt 6 kjønnsmodne. Seks av 36 hadde hatt kalv våren 2019. Dette utgjør 16,7 % av de kjønnsmodne (mot 10% i 2018, 21,4% i 2017, 7% i 2016, 20% i 2015, 13,1% i 2014, 16,1% i 2013, 10% i 2012, 10,5% i 2011, 21,4% i 2010, 17,4% i 2009, 50% i 2008, 21,4% i 2007, 43,5% i 2006, 31% i 2005 og 37,5% i 2004). Av 3,5 åringene hadde 53,8% kalv i 2019 (mot76,9% i 2018, 76,5 i 2017, 62,5% i 2016, 78,6% i 2015, 53,8% i 2014, 12,5% i 2013, 100% i 2012, 87,5% i 2011, 80%, i 2010.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNord universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesFoU-Rapport / Nord universitet;63
dc.subjectelgen_US
dc.subjectaldersbestemmelseen_US
dc.subjectAlces alcesen_US
dc.subjectreproduksjonen_US
dc.titleAlders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Systematisk zoologi: 487en_US
dc.source.pagenumber55en_US
dc.relation.projectSteinkjer kommune (Viltråd): 221000-162 «elgundersøkelser»en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel