Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjerkol, Ingvild
dc.contributor.authorLinset, Kristel
dc.contributor.authorWesteren, Knut Ingar
dc.coverage.spatialNorge, Nord-Trøndelagen_US
dc.date.accessioned2020-10-15T10:56:07Z
dc.date.available2020-10-15T10:56:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7456-831-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683050
dc.description.abstractI dette prosjektet har vi studert hvordan COVID-19 tiltakene har påvirket eldre som mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har vært spesielt opptatt av hvordan kommunikasjon fungerer mellom eldre mottakere og kommunale tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Vi har også analysert hvordan de eldres trygghet og livskvalitet har blitt påvirket av smitteverntiltak. Videre har sett på hvilken forståelse kommunale tjenesteytere har av eldres situasjon. Datainnsamlingen ble hovedsakelig utført i juli 2020, i en tid hvor Norge innførte relativt strenge smitteverntiltak for å håndtere pandemien. Undersøkelsen omhandler et utvalg av eldre mottakere av helse- og omsorgstjenester i Stjørdal kommune. Resultatene peker i retning av at endringer av tjenestene for å imøtekomme målet om smittervern, reduserer livskvalitet og opplevelsen av sikkerhet, samt at opplevd ensomhet øker. Når det gjelder eldre og kommunikasjon ser vi at det er avgjørende å finne kommunikasjonskanaler som eldre er kjent med og føler seg trygg på. Resultatene av denne studien er (som også andre studier viser) klare i den forstand at ansikt-til-ansikt kommunikasjon foretrekkes. Regelmessig samtale via telefon (kun med lyd) er eldre fortrolig med, mens mer omfattende bruk av telefon på bekostning av ansikt-til-ansikt kontakt, reduserer både sikkerhet og livskvalitet for de eldre. Resultatene viser tydelig at videobaserte medier, for eksempel smarttelefoner/nettbrett/PC, ikke er ønskelig som alternativ til vanlig talebasert telefon. Synspunktene fra pleiepersonalets side støtter også opp om dette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNord universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesFoU-Rapport / Nord universitet;64
dc.subjectEldre menneskeren_US
dc.subjectkommunikasjonskanaler,en_US
dc.subjectsmitteverntiltaken_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectkommunale helse- og omsorgstjenesteren_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.subjectensomheten_US
dc.subjectkommunikativ kompetanseen_US
dc.subjectMedia Richness Theoryen_US
dc.titleVirkninger av COVID-19 på tjenestetilbud, kommunikasjon og livssituasjon for eldre som mottar kommunale helse– og omsorgstjenester i Stjørdal kommuneen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel