Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.contributor.authorDørum, Hilde
dc.contributor.authorPearson, Martin
dc.coverage.spatialNorway, Trøndelagen_US
dc.date.accessioned2021-01-22T11:34:39Z
dc.date.available2021-01-22T11:34:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7456-837-2
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724256
dc.description.abstractSørmarkfjellet vindkraftverk ved konsesjonær TrønderEnergi Vind AS ønsket å få gjennomført kartlegging av hubroens forekomst på Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen kommuner. Nord universitet har derfor gjennomført feltarbeid for å undersøke eventuell forekomst av hubro både ved hjelp av lydopptakere og undersøkelser i felt. Etter hvert som hubro ble påvist, ble også undersøkelsene utvidet. Denne rapporten gjør kort rede for undersøkelser våren 2019 som er publisert tidligere, og er mer detaljert for undersøkelsene utført sommer og høst 2019 og i 2020. I 2019 ble det på lydopptakere påvist en hann av hubro over hele Sørmarkfjellet og i det nærmeste lavlandet rundt fjellet, med unntak av i sørøst der vi ikke hadde lydopptakere fordi det allerede pågikk anleggsarbeid. Det betyr at det var hubro fra Austvikvatnet i nord til Hestdalen, Holandsdalen og Drageid i sør, og lavlandet vest for fjellet rundt Bølevatnet og Bølesetervatnet. Undersøkelser av disse lydopptakene utført i 2020 viser at det er samme hann som er registrert i hele området. Også hunnen ble hørt i 2019. I 2020 satte vi ut lydopptakere over et stort område inklusiv deler av de to halvøyene vest for Sørmarkfjellet. Både hannen og hunnen hadde delvis tilhold lengst nord på Sørmarkfjellet, og delvis videre mot nordvest. Hekkeplassen ble funnet, og det ble påvist at det hadde vært egglegging i 2020 men at hekkingen ble mislykket. Trolig mislyktes hekkingen like etter klekking, vurdert ut fra at det var få byttedyrrester på reirhylla og at det ble funnet biter av eggeskall i reirgropa. Undersøkelser av reirgropa tyder på at denne hekkeplassen er ny i 2020, og ikke brukt i årene før 2020. Analyser av lydopptakene viser at det var samme hann på og ved Sørmarkfjellet i 2019 og 2020, men som nå hadde forflyttet seg nordvestover. Den hadde forlatt det meste av arealet den ble registrert på i 2019. Vi hadde ikke gode nok lydopptak til å bestemme om det var samme hunn. Analyser av gulpeboller og byttedyrrester på reirhylla viste at fugl utgjorde den største andelen av byttedyr målt i biomasse, men det var også en del pattedyr og mange buttsnutefrosk. Lirype var den viktigste fuglearten blant byttedyrene. Vi konkluderer med at hubroen som hadde tilhold på og ved det meste av Sørmarkfjellet i 2019 har flyttet seg mot nordvest etter at anleggsvirksomheten på Sørmarkfjellet stadig kom nærmere. Den etablerte hekkeplassen er mer enn 1 km unna vindparken, og det nye territoriet grenser i nordvest til et annet hubroterritorium. Dette paret er kjent fra tidligere, ble påvist i 2014, og senere i 2019 og 2020. Det er usikkert hvordan hubroparet ved Sørmarkfjellet vil klare seg mellom vindparken og dette andre veletablerte hubroparet, og utviklingen bør følges med videre undersøkelser i årene som kommer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNord universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesFoU-Rapport / Nord universitet;70
dc.subjectvindkraften_US
dc.subjectbyttedyren_US
dc.subjectTønderEnergien_US
dc.titleRegistreringer av hubro på og ved Sørmarkfjellet, Flatanger og Osen kommuner, i 2019 og 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Etologi: 485en_US
dc.source.pagenumber31en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel