Show simple item record

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.date.accessioned2015-01-15T08:47:55Z
dc.date.available2015-01-15T08:47:55Z
dc.date.issued2015-01-15
dc.identifier.isbn978-82-7456-730-6
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274168
dc.description.abstractDe østre deler av Hammervatnet, Levanger kommune i Nord-Trøndelag, ble fredet som naturreservat i 1984 og ble Ramsar-område i 2014. Suksesjonen i naturreservatet har over mange år gått mot stadig tettere vannvegetasjon. Dette har medført at forholdene for flere av de karakteristiske hekkefuglene er forverret. Det foreligger planer om å restaurere deler av reservatet. Det ble derfor gjennomført feltarbeid i 2014, og et omfattende datamateriale om antall fugler og deres bruk av området er oppsummert fra og med 1991 og antall hekkefugler er oppsummert fra og med 1981. De gjennomsnittlige antall individ ved hver telling om våren (åtte uker i mai og juni) og om høsten (åtte uker i september og oktober) for de vanligste artene viser signifikant økning i antall av grågås om våren, økt antall kvinand om våren, økt antall horndykker om høsten, redusert antall sothøne om våren. For litt sjeldnere arter var det signifikant nedgang i antall observasjoner av sangsvane, skjeand, bergand, havelle og storlom, mens trane, vipe og strandsnipe økte i antall. Sjeldne arter registreres det færre av nå enn tidligere. En signifikant større andel av toppand og sothøne ble om høsten observert i Vassbukta i perioden 1991-2014, mens andel horndykkere om våren var avtagende. Hekkebestandene i perioden 1981-2014 har variert en del fra år til år uten signifikante trender. Skjeand og kanadagås har imidlertid forsvunnet som hekkefugler. Det gis en detaljert oversikt over hvilke deler av naturreservatet de vanligste artene brukte i 2014, da det ble angitt om fuglene ble observert i 15 ulike soner. Fra 1991 og fram til 2014 var området delt i to soner. Selv om standplassene ikke gjør det mulig med full oversikt over hele området, i alle fall ikke om høsten, er samme metodikk benyttet alle år. Det anbefales å fortsatt følge denne metodikken når det skal undersøker hvilke effekter et eventuelt restaureringstiltak i Hammervatnet naturreservat vil ha på de ulike fugleartene.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;168
dc.subjectLevanger kommunenb_NO
dc.subjectvannfuglernb_NO
dc.subjectnaturreservatnb_NO
dc.subjecthekkebestandnb_NO
dc.titleVannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommunenb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber56 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record