Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.contributor.authorVars, Per M.
dc.date.accessioned2015-02-02T09:13:55Z
dc.date.available2015-02-02T09:13:55Z
dc.date.issued2015-02-02
dc.identifier.isbn978-82-7456-671-2
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275168
dc.description.abstractDenne utredningen har som delmål å ta vare på nordsamiske fuglenavn, og legge til rette for at disse kan tas i bruk. Mer konkret betyr det at formålet med dette arbeidet hovedsakelig er å: 1) Samle inn og gi en oversikt over publiserte nordsamiske fuglenavn, og samle inn nordsamiske fuglenavn som er i bruk i befolkningen som ikke er publisert. Det kan være fuglenavn som er i bruk i den eldre del av befolkningen og derved er navn som er i ferd med å dø ut. 2) Legge ut de offisielle nordsamiske fuglenavnene på nettsiden www.birdid.no, som er en nettside for trening og opplæring i artskunnskap om fugl. Ettersom brukerne kan velge nordsamiske fuglenavn og få riktig navn knyttet til riktig art, vil det bidra til å bevare språket og øke kunnskapen om fugl i den nordsamiske befolkningen. Informasjonen på nettsiden er oversatt til nordsamisk. Dán prošeavtta oasseulbmil lea seailluhit davvisámegiela loddenamaid, ja láhčit dan láhkai ahte geavahuvvojit. Dán barggu váldoulbmilat leat : 1) Čohkket ja almmuhit almmuhuvvon davvisámegielat loddenamaid, ja čohkket loddenamaid mat leat geavahusas, muhto mat eai leat almmuhuvvon. Sáhttet leat loddenamat maid vuorrasat buolva geavaha ja mat leat jávkamin. 2) almmuhit almmolaš davvisámegielat loddenamaid www.birdid.no neahttasiiddus, mii lea neahttasiidu mas sáhttá hárjehallat ja oahppat loddešlájaid. Dás sáhttet geavaheaddjit hárjehallat válljet rievttes nama rievttes loddái, ja nu sáhttáge neahttasiidu lasihit ja seailluhit davvisámi álbmoga máhtu lottiid birra. Neahttasiiddu dieđut leat jorgaluvvon davvisámegillii.nb_NO
dc.description.sponsorshipSametingetnb_NO
dc.language.isosminb_NO
dc.language.isono
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;141
dc.subjectfuglenavnnb_NO
dc.subjectnordsamisknb_NO
dc.subjectsamisknb_NO
dc.subjectdavvisámegielanb_NO
dc.subjectloddenamatnb_NO
dc.titleNordsamiske fuglenavnnb_NO
dc.title.alternativeDavvisámegiela loddenamat
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber71 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel