Show simple item record

dc.contributor.authorVoldseth, Berit Sunnset
dc.date.accessioned2015-05-29T07:51:58Z
dc.date.available2015-05-29T07:51:58Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284215
dc.description.abstractDenne komparative studien har sett på identitet i kommunesammenslåingsprosessen i fire kommuner i Trøndelagsfylkene. I studien har det vært viktig å løfte frem deltakernes opplevelser med- og erfaringer fra prosessen. Det er analysen av dette som er brukt for å belyse problemstillingen, som er: Hvordan har kommuneledelsens ivaretakelse av innbyggernes identitet betydning i sammenslåingsprosessen? Respondenter og informanter i studien har bestått av ordførere og rådmenn, samt representanter fra politisk og administrativ ledelse. Digitale opptak av intervjuer med ordførere og rådmenn ble transkribert. Sammen med svar fra politisk og administrativ ledelse i forbindelse med en spørreundersøkelse har det gitt grunnlag for analyse og drøfting i lys av tre forskningsspørsmål: 1) Hvilken kunnskap har kommuneledelsen om identitet, og hvilken betydning har innbyggernes identitet i kommunesammenslåingsprosessen, 2) Hvilken kunnskap har kommuneledelsen om endringsprosesser og hvilken betydning har makt i kommunesammenslåingsprosessen, og 3) Hvordan kommer endringsledelse til syne i kommunesammenslåingsprosessen? Funn drøftes ut fra en vitenskapsteoretisk forståelse som vektlegger det relasjonelle og fortolkende, og sorterer organisasjon og identitet under organisasjonsteori. Slike teorier belyses gjennom Selznick, Weick, Albert og Wetten, representert i blant annet Lysgård, Kvåle og Wæraas sin litteratur om identitet. Studien ser samtidig på om tidligere forskningsfunn på samme område kan bidra til å belyse forskningsspørsmålene, og videre problemstillingen. Sammenfallende funn kan gi grunnlag for generalisering, selv om studien først og fremst representerer mine respondenter og informanter. This comparative study has looked at identity within the merging of four municipalities in the county of Northern Trøndelag. The study has emphasized the experiences of the participants regarding the process. It is the analysis of this material that has been used to illuminate the issue, which is: In what way has the safeguarding performed by the municipal management towards the identity of the citizens significance in the process of merging? Respondents and informants have been consisting of mayors and city managers, and representatives from political and administrative management. Digital recordings of the interviews conducted with mayors and city managers were transcribed. Together with the answers given through a questionnaire survey directed against the political and administrative management, there is sufficient ground material to analyze and discuss in the light of three research questions: 1) What knowledge does the municipal management have of identity, and what significance does the identity of the citizens have during the process of merging the municipalities, 2) What knowledge does the municipal management have concerning change processes and what significance does power have in the process of merging the municipalities, and 3) In what way does change management become visible in the process of merging the municipalities? Findings will be discussed in the light of a epistemological understanding that emphasize what is rational and interpretative, and puts organization and identity under organization theory. Such theories are represented by Selznick, Albert and Wetten, Weick and Foucault, among others published by Lysgård, Kvåle and Wæraas`s literature on identity. At the same time, the study looks at other findings done by other researchers in the same field as mine, to see if they can help illuminating the research questions, and further the top issue. Similar findings can justify generalizing, even if the study first and for most represents my respondents and informants.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleUten identitet, - ingen kommunesammenslåing : en studie av kommuneledelsens ivaretakelse av innbyggernes identitet i sammenslåingsprosessennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record