Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeisingset, Anne
dc.contributor.authorYstgård, Grete
dc.date.accessioned2015-08-20T09:04:58Z
dc.date.available2015-08-20T09:04:58Z
dc.date.issued2015-08-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297540
dc.description.abstractMål: Målet med studien er å beskrive kvinners erfaringer med å delta i et 15 ukers, sykepleierledet sinnemestringsprogram, Brøsetmodellen, tre-fem måneder etter kurset. Kvinnene hadde utøvet vold i nære relasjoner. Metode: Vi intervjuet seks kvinner som hadde utøvd vold i nære relasjoner med narrative intervjuer. Informantene ble bedt om å fortelle sine opplevelser med å være den som utøvde vold i hjemmet. Intervjuene ble tatt opp på diktafoner og deretter transkribert. Analyse: De transkriberte intervjuene ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Analysen var en fortolkende prosess hvor vi kodet og kategoriserte data, vi lette etter mønstre og tema og tok hele sammenhengen i betraktning. Funn: Funnene beskriver informantenes erfaringer med å ha deltatt i den sykepleier ledete gruppebehandlingen i tre domener: ”tiden før Brøset - modellen”, ”erfaringer med Brøset –modellen” og ”effekten av Brøset – modellen”. Konklusjoner: Basert på funnene i denne studien, er det et omfattende behov om kunnskap om kvinners erfaringer av å utøve vold i nære relasjoner. Funnene viser at kvinner som rapporterer om en god arbeidsallianse gjennom deltakelse i gruppeterapi har liten sannsynlighet for å fortsette sin voldelige atferd. Denne kunnskapen bidrar til å belyse psykiatrisk sykepleieres omsorg – og helsefremmende strategier som kan bidra til atferdsendringer til kvinnenenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvinnernb_NO
dc.subjectVoldnb_NO
dc.titleKvinner og vold i nære relasjoner. Hva innebærer dine sinneproblemer for din livssituasjon?nb_NO
dc.title.alternativeWoman and domestic violence. What is the impact of your anger problems to your daily life?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel