Show simple item record

dc.contributor.authorSolvoll, Gisle
dc.contributor.authorHanssen, Thor-Erik Sandberg
dc.contributor.editorHanssen
dc.date.accessioned2022-08-24T10:20:01Z
dc.date.available2022-08-24T10:20:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-7456-852-5
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013229
dc.description.abstractHovedformålet med denne rapporten er å undersøke hvilke erfaringer myndighetene kan ta med seg fra prosessen med innføring av nullutslippsfartøy i fergedriften i Norge når de gjennom kjøp av flyruter (FOT-ruter) skal legge til rette for at fly som får energien fra batterier eller andre nullutslippskilder skal kunne erstatte fly som benytter fossilt drivstoff. For å tilrettelegge for bruk av elektriske fly på disse rutene er det, basert på erfaringene fra fergeanbudene, viktig at Samferdselsdepartementet, foretar en kartlegging av strømforsyning og strømbehovet for alle flyplassene, involverer Avinor, Luftfartstilsynet og sikkerhetsmyndighetene, innleder en dialog med leverandører og underleverandører til luftfartsnæringen og starter arbeidet med utforming av nye anbudskontrakter. The main aim of this report is to investigate what experiences the authorities can draw from the recent process of introducing zero-emission vessels in ferry operations in Norway when, in purchasing air routes (PSO routes), they facilitate the replacement of aircraft powered by fossil fuels with ones that receive their energy from batteries or other zero-emission sources. In order to facilitate the use of electric aircraft on these routes, it is important that the Ministry of Transport, conducts a survey of power supply and power requirements for the airports, involves the airport owner and the safety authorities, initiates a dialogue with airlines, suppliers and subcontractors to the aviation industry and starts working on the design of new tender contracts.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNord universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesFoU-Rapport / Nord universitet;84
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectluftfarten_US
dc.subjectelektriske flyen_US
dc.subjectnull-utslippsfergeren_US
dc.subjectoffentlig tjenesteytingen_US
dc.subjectanbuden_US
dc.subjectaviationen_US
dc.subjectelectric planesen_US
dc.subjectzero-emission ferriesen_US
dc.subjectpublic service obligationen_US
dc.subjecttendersen_US
dc.titlePublic Service Obligation as a tool for implementing flight routes operated by electric aircraftsen_US
dc.typeReporten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber86en_US
dc.relation.projectINTERREG Botnia Atlanticaen_US
dc.relation.projectFAIRen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal