Show simple item record

dc.contributor.authorRobertsen, Kåre
dc.contributor.authorKjelsrud, Hilde
dc.contributor.authorRobertsen, Rolf
dc.contributor.authorLødemel, Ståle
dc.contributor.authorBogfjellmo, Petter Helmersen
dc.contributor.authorBrynhildsvoll, Randi
dc.contributor.authorKummenje, Ann-Magritt
dc.date.accessioned2023-05-10T09:16:24Z
dc.date.available2023-05-10T09:16:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-7456-859-4
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3067449
dc.description.abstractRapporten er utarbeidet av Faggruppe trafikk ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet på oppdrag fra Statens vegvesen. Forskningsmetodisk anvendes et flermetodedesign, hvor det inngår systematisk litteraturstudie (dokumentanalyse), spørreundersøkelser, observasjon av pedagogisk praksis og semistrukturerte intervju. Dokumentanalysen gir et lite historisk tilbakeblikk, og videre en analyse av lærerplanens grunnintensjoner og føringer. Læreplanen bygger på et konstruktivistisk kunnskaps- og læringssyn, der mennesket (eleven) er aktiv, målrettet og ønsker å delta i, og påvirke egen læringsprosess. Både kursarrangører, elever som har gjennomført opplæring kode 160 og enkeltinstruktører gir et svært positivt inntrykk av opplæringen som gjennomføres. Kvaliteten på opplæringen og undervisningspersonalet får høy score på spørreskjemaene, men det rapporteres at det er en del pedagogiske ulikheter instruktørene imellom. Det anvendes jevnt over varierte undervisningsmetoder, og det iverksettes tiltak der elevene med ordinær undervisning ikke når læringsmålene. Alle tema i lærerplanen blir behandlet i opplæringen, dog en urovekkende stor del av elevene rapporterer at de ikke har gjennomført utrykningsoppdrag 1 og 2. Elev i baksete ordningen får høy score både av instruktørene og elevene. Det kommer fram av evalueringen at det kan legges mer til rette for at elevene som sitter i baksete blir mer aktiv. En stor del av instruktørene er ikke bevisst å legge til rette for læringsprosesser i de øvre lag av GDE matrisen. Instruktørene har en variert bakgrunn, hvor flest kommer fra brann og redning. Deretter fra helsesektoren og så politiet. Noen har ervervet sin instruktørkompetanse med bakgrunn i sin trafikklærerkompetanse i tillegg til utrykningskompetanse. I kronologisk rekkefølge har de fleste gjennomført sin instruktørutdanning ved hhv Politiet, Nord universitet og Høgskolen i Nord- Trøndelag (i dag Nord universitet). Flesteparten av instruktørene har fra 5 til 20 års utrykningsbakgrunn før de fikk godkjenning som instruktør. Det kommer til syne under evalueringen at i enkelte geografiske områder har elever som påbegynner opplæring i utrykning noe begrenset kjøreerfaring. Dette kan være en utfordring med tanke på måloppnåelse. Det er delt syn blant instruktørene som har deltatt i denne undersøkelsen på hvor stor utfordring dette er.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNord universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesFoU-Rapport/Nord universitet;91
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectutrykningskjøretøyen_US
dc.subjectføreropplæringen_US
dc.subjecttrafikksikerheten_US
dc.subjectemergency drivingen_US
dc.subjectdriver trainingen_US
dc.subjectroad traffic safetyen_US
dc.titleEvaluering av gjennomføring av opplæring i utrykningskjøringen_US
dc.typeReporten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber43en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal