• Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen 

      Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy Aksel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Samspill, improvisasjon og skapende arbeid, samt kommunikasjon med vekt på lytting og dialog, er viktige målområder i den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning» (Norsk kulturskoleråd, 2016). Pedagogiske ...