• I rusmisbrukerens skygge 

      Thommesen, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2009)
      Artikkelen tar utgangspunkt i egenfortellingene til personer som har både psykiske og rusrelaterte problemer. Det er imidlertid rusmisbruket deres som gjøres til det mest fremtredende trekket ved dem. Kategorien rusmisbruker ...