• Nytten av å ta utdanning innen økonomifagene 

      Åmo, Bjørn Willy; Kolvereid, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Stadig flere unge tar høyere utdanning. Denne artikkelen viser hvordan utdannede kandidater opplever nytten av å ta utdanning innen økonomifagene. Artikkelen viser at respondentene opplever at nytten av en masterutdanning ...