• Hva har rektors ledelse av skolen som organisasjon å si for elevens leseopplæring? 

      Riibe, Margrethe Lundgård; Madland, Sidsel Eivik (Masteroppgave i tilpassa opplæring;7/2012, Master thesis, 2012)
      Som skoleledere har vi et ønske om å være en del aven god skole, der elever lærer og oppnår gode læringsresultater. Virkeligheten har vist oss at læringsresultatene varierer fra skole til skole. Vi har derfor hatt et ...