• Better life, better work? 

      Einvik, Inger (Master thesis, 2011-11-09)
      Mitt hovedinntrykk er at det er vanskelig å finne direkte sammenheng mellom idrettssatsingen og prestasjonskulturen på organisasjonsnivå. Det jeg derimot så en klar tendens til, er at det på individnivå skjer en utvikling. ...