• Digital dannelse 

   Thorshaug, Arve (Chronicle, 2008-10-14)
   Det å mestre digitale medier er én av fem grunnleggende ferdigheter, på linje med det å skrive, lese, regne og uttrykke seg muntlig. Digital kompetanse er en sammensatt kompetanse som betyr både teknisk, metodisk og ...
  • Dugnad gir bedre rypeforvaltning 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans C. (Chronicle, 2008-09-18)
   Småviltjegerne bruker stadig mer penger på jakt etter våre ville hønsefugler; rype og skogsfugl. En forutsetning for at jegere og grunneiere skal kunne ha glede og inntekter av småviltjakt også i fremtida, er at man ...
  • En investering i dyrevelferd 

   Næss, Geir; Hansen, Hans Kristian (Chronicle, 2008-10-02)
   Stortinget vedtok i 2004 at norske melkekyr skal slippes fri. Landbruket fikk 20 år på seg, og innen 2024 skal Dagros slippes løs fra båsen, og oppstalles i løsdriftsfjøs. 20 år er kanskje lang tid, men når det er 13.800 ...
  • Er bilkjøring lett? 

   Torsmyr, Kjell (Chronicle, 2008-10-15)
   Massebilismen har festa grepet om landet vårt. Det fins meir enn 2 millionar personbilar. 80 prosent av befolkninga over 18 år har førarkort. Å kjøre bil blir oppfatta som enkelt og uproblematisk fordi det er så vanleg. ...
  • Forskningsbasert skoleutvikling 

   Lyngsnes, Kitt (Chronicle, 2008-10-23)
   Norske lærere blir stadig eldre. Gjennomsnittsalderen på lærerne er høg, og allerede utdannes det for få nye til å dekke skolens behov de nærmeste årene. I tillegg går søkningen til lærerutdanning drastisk nedover. I ...
  • Fruktbar elg i Steinkjer 

   Kvam, Tor; Haugset, Anne Sigrid (Chronicle, 2008-09-30)
   Under elgjakta i høst kommer omtrent 800 dyr til å bøte med livet i landets nest største elgkommune Steinkjer. Elg og elgjakt er en stor og viktig ressurs for grunneiere og jaktrettshavere, og det er derfor viktig ...
  • Norsk skole sett utenfra 

   Raaen, Guri Figenschou (Chronicle, 2013-09-20)
  • Olga fra Bodø ga Erna Ukraina-råd 

   Iermolenko, Olga (Chronicle, 2014)
  • På sosiale medier er vi alle forfattere av vår egen selvbiografi 

   Moen, Hilde Berit; Eidissen, Beate Rossvoll (Chronicle, 2017)
  • Trenger mer it-pedagogikk 

   Kolås, Line (Chronicle, 2008-10-21)
   Digitale læringsplattformer er e-læringssystemer utviklet for å organisere læring og undervisning via internett med det formål å fremme læring hos studentene. Digitale læringsplattformer har vært i bruk i over ti år ved ...