• Velferdsteknologi; nytt og nyttig eller bare til heft? 

      Remo, Liv Heidi Brattås; Aarø, Solveig (Master thesis, 2015-11-09)
      Velferdsteknologi er et begrep som de siste årene har fått stort fokus innenfor helse og omsorgstjenestene både i Norge og internasjonalt. Velferdsteknologiske løsninger skal være et verktøy for tjenesteytere og gi mennesker ...