• Trafikklærere og kjønnsforskjeller? 

      Båtnes, Emma Solvang (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-29)
      I kandidatoppgaven ”Trafikklærere og kjønnsforskjeller?” har jeg fokusert på kjønnsforskjeller i trafikklæreryrket. Dette er et tema som det er svært lite forskning om fra før, og jeg følte at gjennom å undersøke dette ...