• Fruktbar elg i Steinkjer 

   Kvam, Tor; Haugset, Anne Sigrid (Chronicle, 2008-09-30)
   Under elgjakta i høst kommer omtrent 800 dyr til å bøte med livet i landets nest største elgkommune Steinkjer. Elg og elgjakt er en stor og viktig ressurs for grunneiere og jaktrettshavere, og det er derfor viktig ...
  • Har kommunalt eller privat eierskap betydning for kvaliteten i norske barnehager? 

   Haugset, Anne Sigrid (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norske barnehager eies både av kommuner og av private virksomheter som kommersielle selskaper, menigheter, selvstendig næringsdrivende og lokale foreldre. Denne artikkelen er en oversikt over forskning i perioden 2008–2018 ...
  • Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud 

   Haugset, Anne Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Job satisfaction and job performance – impacts on human capital 

   Gotvassli, Kjell-Åge; Haugset, Anne Sigrid (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;70, Conference object; Peer reviewed; Research report, 2010-11-24)
   Within macroeconomics it is a well established point of view that investments in human capital is important for the economic growth of a region. In this paper we will look at the connection between job satisfaction and ...
  • Læringsmiljøundersøkelsen 2007/2008 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2008-05-06)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. Seks av ti studenter ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentvelferdsundersøkelsen er gjennomført i perioden 26. mars til 16. april 2007. 376 studenter har deltatt ...
  • Negotiating the value of “corporations’ capital” in Norwegian Early Childhood Education and Care provision 

   Haugset, Anne Sigrid (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this article I investigate how corporate Early Childhood Education and Care (ECEC) providers negotiate their position by contributing to a national ECEC policy development process. I discuss how their political engagement ...
  • Studentvelferdsundersøkelsen 2006/2007 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-05)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. 90 prosent av studentene ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentene gir konkrete forbedringssignaler gjennom undersøkelsen (kantine, formidling, fysiske forhold), ...