• Liv og lære om strategisk kompetansestyring i Forsvaret 

      Nilssen, Kristin; Jørgensen, Runar (Master thesis, 2009-10-15)
      Strategisk kompetansestyring tas i bruk av stadig flere virksomheter som et av flere tiltak for å oppnå sin visjon og målsetning om å inneha eller utvikle relavant komptanse. I privat sektor er en gjennomgående begrunnelse ...