• Kultur og helse i HUNT – En metodeevaluering 

      Holmen, Jostein; Nguyen, Camilla; Håpnes, Odd Sigfast; Rangul, Vegar; Espnes, Geir Arild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Flere studier har indikert at det er sammenheng mellom kulturdeltagelse og helse, men mange av studiene har vesentlige svakheter. Befolkningsstudier med et stort antall deltagere har flere fordeler, bl.a. er det mulig å ...