• Kan fagteamorganisering bidra til gode læringsmiljø? 

      Stephansen, Vivi Ann (Master thesis, 2010-10-06)
      I denne oppgaven ser jeg nærmere på de erfaringene man har med etablering av fagteam i et psykiatrisk senter. Det ble på forhånd formulert forventninger om læring og fagutvikling og jeg har forsøkt å svare på ...