• Havbruksnæringen i Ytre Namdal: En velutviklet klynge, eller et uforløst potensial? 

   Johansen, Yrjan; Ramstad, Tore; Wannebo, Stein Bjarne (Master thesis, 2019)
  • ”Trafikanten” 

   Krøvel, Lisbeth; Wannebo, Stein Bjarne (Kandidatoppgave 2010;, Student paper, others, 2010-09-29)
   Som hoveddokumentasjon i vår kandidatoppgave valgte vi å utvikle et spill som skal kunne brukes som et supplement til den ordinære undervisningen på alle fire trinna i føreropplæringen klasse B. Vi gjorde dette på bakgrunn ...