Show simple item record

dc.contributor.authorIsakka, Markus
dc.contributor.authorDahl, Tom Harald
dc.date.accessioned2010-10-20T12:03:04Z
dc.date.available2010-10-20T12:03:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140086
dc.descriptionMasteroppgave i sosialt arbeid - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen handler om voksne med Cochlea Implantat. Avhandlingen har fått tittelen: Døv - men hører bra!. Vi har intervjuet ni voksne personer. I denne avhandlingen prøver vi å rette søkelyset mot det å få Cl i voksen alder - sett fra et sosialt perspektiv. Vi har valgt følgende problemstilling: I hvilken grad opplever tegnspråklige døve/sterkt tunghørtfødte, Cl-opererte voksne endringer i sosial atferd og kulturell tilhørighet etter operasjonen. Det påstås at det er lettere å delta i ulike sosiale sammenhenger med hørende etter Cl-operasjonen. Det menes også at tegnspråkets stilling ikke lenger blir like viktig, da Cl gir en "god" hørsel. Like sentralt er hvordan den enkelte opplever endring i sin kulturelle tilhørighet etter operasjonen, eller forblir denne uendret. Denne avhandlingen bygger på kvalitativ intervju. Videre bygger denne avhandlingen på fenomenologisk og etnometodologisk tilnærming. Vårt mål har vært å kartlegge og samle informantenes egne subjektive opplevelser om sin livssituasjon. Det viser seg at tegnspråk er fortsatt en viktig del av deres liv. Kontakten med døve- og tegnspråkmiljø ser ut til å være uendret. Enkelte informanter oppgir at de har fått større kontaktflate etter operasjonen. Spørsmålet vi stilte oss selv, var om døve har blitt mer assimilert, tilegnet seg, med den hørendes verden etter å ha fått Cl? Det virker som det har skjedd endring i den enkeltes liv, og at Cl har gitt resultater i form av lydopplevelse. Deltagelse i det sosiale livet har blitt forbedret, og mulighetene utvidet. Likevel har Cl-et sine begrensninger. Døve forblir døve i mange situasjoner. Identitet som døv ser ut til å forbli uendret.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectsosialt arbeiden_US
dc.titleDøv - men hører bra! : i hvilken grad opplever tegnspråklige døve/sterk tunghørtfødte, CI-opererte voksne endringer i sosial atferd og kulturell tilhørighet etter operasjonenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record