Show simple item record

dc.contributor.authorSeljeli, John
dc.contributor.authorElstad, Roger
dc.date.accessioned2008-07-31T16:19:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140198
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractDenne studien handler om hvilke faktorer som påvirker etablering og drift av landbaserte røyeoppdrettsanlegg. Gjennom arbeidet med forretningsplanen ble det ganske fort klart at dette er ei lita næring sett i forhold til annen oppdrettsvirksomhet. Etterspørselen etter produktet røye hevdes å være stor, likevel utnyttes ikke tildelte konsesjoner fullt ut hos etablerte aktører. Vi har satt fokus på interne forhold som kan synliggjøre årsaksforholdene til at produsert mengde ikke er i samsvar med tildelte konsesjoner. Vekst burde være ønskelig sett fra et bedriftsøkonomisk ståsted, der maksimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser står sentralt. Gjennom arbeidet med forretningsplanen fant vi at det kun er en aktør som har hatt en betydelig vekst når det gjelder produsert volum, og få som har ambisjoner om fortsatt vekst. Eksterne forhold er forutsetninger som må være til stede, og vi presenterer disse ganske kort. For å kunne finne likheter og ulikheter mellom de forskjellige aktørene og gjennom dette få svar på vårt forskningsspørsmål, har vi benyttet en kvalitativ metode med halvstrukturerte intervju. Denne metoden har gitt oss mye informasjon om hvordan den enkelte aktør ser på sin bedrift, og hvilke ambisjoner den enkelte har med bedriften. Hvilken kompetanse de har innad i bedriften og hvilken kompetanse de får gjennom sitt nettverk. Kvalitet på sine produkter setter den enkelte høyt, og differensiering av produktet er viktig for å oppnå markedstilgang og sikre bedriftens posisjon. Det kunne vært interessant å forske mer på småskalaproduksjon, og de utfordringene disse nisjebedriftene har.en
dc.format.extent461270 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleLandbasert røyeoppdrett : kompetansebasert for[r]etningsutviklingen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record