Show simple item record

dc.contributor.authorWilliksen, Thomas
dc.contributor.authorAndreassen, Geir
dc.date.accessioned2010-09-08T10:25:43Z
dc.date.available2010-09-08T10:25:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140208
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på selskapet SinkaBerg-Hansen AS, som er et oppdrettsselskap lokalisert til Marøya i Nærøy kommune i Ytre-Namdal. Oppgaven har forsøkt å gi svar på 1 problemstilling, som omhandler verdien av selskapet. - Hva er verdien av SinkaBerg-Hansen AS 1.1.2009 – Sett fra et eierperspektiv? I verdsettelsen er det nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer som danner grunnlaget for resultatet av verdivurderingen. Her har vi tatt forutsetninger angående fremtidige investeringer og avskrivninger, for å forenkle beregningene. Kontantstrøm basert modell er valgt, fordi det er de fremtidige inntektene som avgjør verdien av et selskap. For å finne disse kontantstrømmene, har vi estimert fremtidig resultatbudsjett for tidsrommet 2009 til 2012. For å finne avkastningskravet har vi brukt kapitalverdimodellen for egenkapitalen og WACC for totalkapitalen. Resultatet for verdsettelsen ble at selskapets totalkapital er verdt NOK (i tusen) 920 621 pr. 1.1.2009. I pris / bok forholdet er dette 2,4 ganger høyere enn bokført verdi. Dette er langt høyere enn sammenliknende selskaper i bransjen. I tillegg er det gjort strategiske- og finansielle analyser for å kartlegge bedriftens interne- og eksterne forhold. Den finansielle analysen viser at selskapet har god egenfinansiering og tilfredsstillende nøkkeltall. I den strategiske analysen kommer det frem at selskapet står seg godt, både internt og eksternt. Oppgaven viser også at fremtidsutsiktene for selskapet ser lovende ut, spesielt med tanke på økt produksjonsmengde. Til slutt har vi utført en sensitivitetsanalyse for endring i inntektene, avkastningskravet og vekst. Denne analysen viser oss at svingninger i disse verdiene gir endringer i selskapets verdi. For inntektene og vekst, gir en økning i disse en positiv effekt. For avkastningskravet gjelder det motsatte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectøkonomistyringen_US
dc.titleVerdsettelse av SinkaBerg-Hansen ASen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record