Show simple item record

dc.contributor.authorBårdsen, Bianca
dc.contributor.authorGjerdrum, Georgeta
dc.date.accessioned2008-10-21T13:06:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140234
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.descriptionVar sperra for utlån til 2009-06-01
dc.description.abstractSAMMENDRAG Oppgaven tar utgangspunkt i motivasjon og arbeidsmiljøet i en tjenesteytende kunnskapsbedrift. Ideen til dette kom fordi vi har opparbeidet oss en stor interesse for dette tema gjennom tidligere jobberfaringer. Hovedformålet med denne oppgaven er å se på nåværende situasjon i bedriften og identifisere medarbeiderens følelse av motivasjon og opplevelsen av arbeidsmiljø. Vi vil se hvordan disse henger sammen, og om dette kan føre til vinn - vinn situasjoner. Der forhold som er positive for de ansatte også er positive for organisasjoners lærings- og utviklingsmuligheter. I denne sammenheng har vi valgt å drøfte følgende problemstilling: Hvordan virker arbeidsmiljøet på motivasjon i en tjenesteytende kunnskapsbedrift? For å få gjennomført bacheloroppgaven, har vi vært avhengig av bidrag fra en virksomhet. Vi valgte da å konsentrere oss om en konkurranseutsatt tjenesteytende kunnskapsbedrift. Nærmere bestemt leder og ansatte innenfor et velvære bransje. Denne bransje er det hittil lite forskning på. Bedriften ble et naturlig valg ettersom vi hadde kontakter i bedriften. Videre anså vi bedriften og bransjen for å være interessant i forhold til problemstillingen. Teori For å belyse problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i relevant teori som er forankret innen organisasjonsperspektiv. Problemstillingen berører flere faglige disipliner. De fagområdene avhandlingen omfatter mest er: motivasjonspsykologi, filosofi, etikk, miljø samt metodefaget. I tillegg skal vi prøve å integrere de andre eksisterende disipliner i en nærmere beskrivelse. For å gi en logisk oppbygging som er konsistent med problemstillingen har vi delt teorikapittelet inn i 3 deler hvor vi ser på 1) Motivasjonsbegrepet 2) Arbeidsmiljø – Det indre miljø og 3) Motivasjonsteori - Maslow´s behovshierarkiet. I del 1 og del 2, ser vi generelt på motivasjon og arbeidsmiljø som et element i organisasjonen. I del 3 bruker vi Maslows teori. Vi ser også på kritikk av denne. Til slutt tar vi en oppsummering av teorien.en
dc.format.extent641070 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.subjectpersonalutviklingen
dc.titleHvordan virker arbeidsmiljøet på motivasjon i en tjenesteytende kunnskapsbedrift?en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record