Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlafsson, Sturla Eikeset
dc.contributor.authorRødde, Marius Bjørngaard
dc.date.accessioned2012-08-01T09:45:56Z
dc.date.available2012-08-01T09:45:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140286
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er risikostyring av finansielle risikofaktorer. Vi har valgt å knytte temaet opp mot Cermaq, og oppgaven tar sikte på å finne ut til hvilken grad Cermaq tar hensyn til markedsrisiko og kredittrisiko. For å finne ut av dette har vi valgt å undersøke hvordan Cermaq sikrer disse risikofaktorene, og motivasjonen for at de gjør som de gjør. Siden Cermaq er involvert i både fôrproduksjon og fiskeoppdrett, har vi undersøkt hvordan dette påvikrer selskapets risikoeksponering. Videre har vi belyst likhetstrekk mellom Cermaqs risikostyring og COSOs rammeverk for helhetlig risikostyring. I undersøkelsen har vi gjennomført et dybdeintervju med to av Cermaqs nøkkelansatte på disse områdene, samtidig som vi har hentet informasjon fra selskapets årsrapporter. Dataene blir så presentert og analysert, før vi bruker det som grunnlag for oppgavens konklusjon. Det vi avdekket var at Cermaq i stor grad benytter seg av de fordelene naturlig sikring medfører, og at dette i mange tilfeller gir utslag i en håndterlig risikoeksponering for selskapet. I de situasjoner hvor naturlig sikring blir vurdert som ikke tilstrekkelig, bruker de derivater. De bruker derivater regelmessig når det kommer til håndtering av prisrisiko knyttet til laks. I forhold til valutarisiko utnytter de sine naturlige sikringer i størst mulig grad, men i ekstraordinære tilfeller benyttes derivater. Eksponeringen knyttet til renterisiko blir vurdert som håndterlig og derfor ikke sikret. Kredittrisikoen blir håndtert gjennom å ha en kredittkomiè som overvåker kredittgivningen. De bruker også kredittforsikringer. Vi avdekket også risikoreduserende aspekter ved å være involvert i fôrproduksjon og oppdrettsnæringen. Dette knytter seg blant annet til netting benefits, altså at selskapssammensetningen bidrar til en naturlig sikring mot transaksjonsrisiko. I tillegg virker Ewos stabiliserende på konsernet som helhet, gjennom sine forutsigbare driftsresultat.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleFinansiell risikostyring i Cermaq ASAno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel