Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Lone
dc.date.accessioned2010-04-09T07:55:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140413
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstractLofoten er en region med potensial for utvikling og vekst. Motoren i utadrettet markedsføring, samordning og utvikling har siden 1992 vært Destination Lofoten (DL). Deres formål er å samordne reiselivet for å markedsføre, selge og informere om Lofotens reiselivstilbud. DL skal også delta i utviklingen og samordningen av Lofotens reiselivsprodukter, samt ivareta vertskaps - og informasjonsfunksjoner for kommunene i regionen. DL har i dag 150 medlemsbedrifter. Destinasjonsselskaper i dag – DL inkludert – har stramme rammebetingelser i forhold til de oppgaver de er satt til å gjennomføre. Dette skyldes for det første mangel på nasjonalpolitisk forankring - og satsning på fellesoppgaver fra nasjonalt hold. Det andre er at reiselivet er et komplekst system som består av så mange forskjellig type bedrifter og interessenter. Denne oppgaven forsøkte derfor å finne ut i hvilken grad det var sammenfall mellom Destination Lofotens formål med medlemmers oppfatninger, og om det var mulig å finne en måte å utvikle en fellesforståelse. Litteraturdelen presenterer organiseringen i reiselivet og reiselivet som et system i dag, samt bakgrunn og utvikling av destinasjoner/destinasjonsselskaper. Nettverksteori og forståelse, markedsføring som grunnleggende kompetanse og dynamiske kapabiliteter i organisasjonen er presentert som viktige begrepskomponenter både for reiselivsbedrifter og destinasjonsselskaper. Alt i alt har medlemmene til Destination Lofoten en god oversikt over oppgaver og aktiviteter som gjennomføres. Men det foreligger et spenn i form av misforståelser, og noen ganger foreligger det forventninger som går utover den kapasitet som Destination Lofoten har. Hovedfunnet i resultatene er at distansen mellom medlemmer og DL er en utfordring som delvis hindrer DL i å nå sine formål. Dette gjør også at DL har mindre utviklingspotensial til å fungere i samsvar med sine formål. Kritiske funn er at det bør gjøres omprioriteringer i DL og at de bør se på enten å drifte alle turistinformasjoner i Lofoten eller ingen, da dette kan være kilde til konflikt. Viktig er også DLs rolle som talerør. Dette er et behov som har dukket opp, og er tolket som et sunnhetstegn. Reiselivsnæringenirker å vær mer opptatt av samarbeid og felles interesser. Internmarkedsføring er nøkkelen for å oppnå en bedre fellesforståelse. Kunnskapsdeling, kompetanseheving og omdømmebygging er forslag til verktøy for å skape en fellesforståelse. Felles forventninger kan være med å skape tilhørighet. Fellesgodefinansiering, innføring av en ”turistskatt” vil frigi midler til å ivareta de såkalte ”fellesgodene”. Deler av disse fellesgodene er allerede definert i DLs prosjektmandat til å dekke finansiering av drift av destinasjonsselskapet.en
dc.format.extent732950 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsledelseen
dc.subjectmbaen
dc.titleForventninger og skuffelser : en studie av destinasjonsselskapets rolle i reiselivsnæringen i Lofotenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record