Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Stein Roar
dc.date.accessioned2010-09-08T13:34:29Z
dc.date.available2010-09-08T13:34:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140421
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractBakgrunn for denne oppgaven er at dette er den obligatoriske masteroppgave på det erfaringsbaserte MBA studiet i Strategi og Ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø. Tema i oppgaven er knyttet til min foregående jobb i DnB NOR konsernet der jeg i perioden fra 2007 til 2009 arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring i konsernets privatmarkedsavdeling i region Nord Norge. Problemstilling jeg har valg å belyse i oppgaven er; ”Hvordan kan jeg i møte med egen ledergruppe bedre forstå min lederrolle i lys av kompleksitetsperspektivet?” I oppgaven beskriver jeg min tid i DnB NOR konsernet og analysere dette knyttet til teori fra kompleksitetsforskningen. Som metode har jeg valget en fortellende narrativ tilnærming. Dette betyr at jeg har valgt å ta utgangspunkt i min egen praksis og derigjennom beskrive noen konkrete hendelser fra tiden i banken, for så å drøfte disse opp mot både strukturbasert teori og kompleksitetsforskningens forståelse av lederrollen som utvikler. I oppgaven har jeg beskrevet noen hendelser i fra ledermøter i region Nord Norge som alle har skjedd bak lukkede dører. Jeg har ikke tilkjennegitt noen av deltakerne i disse møtene med navn. Men på grunn av temaets snevre forskningsobjekt har jeg informert alle i ledergruppen om at jeg skulle skrive en oppave basert på denne tilnærmingen. Jeg vil til slutt takke alle mine kollegaer i DnB NOR for 3 flotte og lærerike år sammen. Jeg vil spesielt rette en takk til mine nærmeste lederkollegaer for engasjement og viljen til å dele av sin kunnskap som igjen har gjort det mulig for meg å skrive denne oppgaven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsledelseen_US
dc.subjectmbaen_US
dc.titleKunnskap og kompetanseutvikling sett i lys av kompleksitetsperspektivet : et blikk inn i en leders erfaringer fra DnB NORen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel