Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGerhardsen, Werner H.
dc.date.accessioned2010-09-08T13:28:23Z
dc.date.available2010-09-08T13:28:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140425
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractUtgangspunkt for denne avhandlingen er mine egne erfaringer med offentlige anskaffelser gjennom forskjellige arbeidssituasjoner. Regelverket som innkjøpsaktiviteten i det offentlige er styrt av er omfattende og komplekst. Mange offentlig ansatte uttrykker frustrasjon og missnøye med regelverket og de prosedyrer som dette setter krav til. Gjennom media har en også fått innblikk i mange saker som viser hvor galt det kan gå om en ikke følger regelverket, enten av mangel på kunnskap eller vilje. Omfanget av denne manglende etterfølgelse kommer også til uttrykk i de offentlige organisasjonene ved revisjons- eller regnskapsgjennomgang. Min erfaring tilsier at dette er et ikke ubetydelig bidrag til en økonomisk nedside i det offentlige. Min hypotese er at mangelen på etterlevelse av anskaffelsesregelverket har bakgrunn i tre hovedelementer; manglende kunnskap, feil holdninger og ledelsesutfordringer knyttet til organisasjonen. Hovedproblemstillingen er dermed: Er mangel på kompetanse til hinder for implementering av loven om offentlige anskaffelser? Underproblemstilling er: Er det ledelsesog organisasjonsmessige utfordringer som bidrar til at anskaffelsesregelverket ikke etterleves i den grad en forventer? Gjennom empiriske funn i en spørreundersøkelse stadfester jeg at det er stor sannsynlighet for at mangel på kunnskap er en av forklaringene på hvorfor loven om offentlige anskaffelser ikke er fullt implementert 16 år etter den først ble introdusert. Ved å se på statistikk fra Klageorganet for offentlige anskaffelser, mine egne erfaringer og relevant teori, ser en også at det er et holdningsproblem ute i organisasjonene relatert til anskaffelsesregelverket. Ut fra mine erfaringer og bidrag fra organisasjonsteorien viser jeg også at det er organisasjonsmessige utfordringer i å skape en offentlig virksomhet som etterlever lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Blant annet ser en undervurdering i den organisasjonsmessige effekten en omstilling og innskjerping av innkjøpsorganisasjonen har og hvilke krav dette setter til ledelse. Som en løsning på den presenterte problemstillingen viser jeg til tilført kunnskap og strategisk organisering av innkjøpsfunksjonen i offentlig virksomhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsledelseen_US
dc.subjectmbaen_US
dc.titleOffentlige anskaffelser, kompetanse og organiseringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel