Show simple item record

dc.contributor.authorMjøvik, Lena
dc.date.accessioned2010-04-09T09:04:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140427
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstractOppgaven tar for seg begrepet samfunnsansvar, med DnB NOR som case. Med finanskrisa som bakteppe har jeg valgt å se på hvordan bankens praktisering av samfunnsansvar blir tolket i media. Jeg har også vist begrepets historiske utvikling og presentert ulike teorier og perspektiver om samfunnsansvar. Mitt mål har vært todelt. Jeg har vist at vi i dag ikke har noe klar definisjon av begrepet samfunnsansvar, og heller ikke en teori retning. Det cr mange ulike bidrag fra forkjellige fagdisipliner. Jeg har også vist at det er en viss avstand mellom den akademiske diskusjonen rundt begrepet og bedriftenes faktiske praktisering. Målet med den teoretiske delen var å vise at dette mangfoldet av definisjoner også preger den offentlige debatten, ved at det også her er uklart hva som egentlig diskuteres. Denne delen er ment som en forståelsesramme rundt den mer empiriske delen. I problemstillingen stiller jeg spørsmål om hvordan DnB NORs praktisering av samfunnsansvar blir tolket gjennom media. Jeg har valgt å ta for meg tre saker som fikk spesielt stor oppmerksomhet; redningspakken, rentedebatten og salg av strukturerte spareprodukter. Analysen av medias omtale av disse tre sakene viser nere funn. For det første er det ikke bankens eget definerte samfunnsansvar folk er opptatt av. Man cr opptatt av at banken skal få vite om egne behov og interesser. Innspillene er ofte ensidige og representerer enkeltinteresser. Det er få som selv definerer hva de legger i begrepet samfunnsansvar, selv om de anklager banken for ikke å ha det. De setter heller ikke egen argumentasjon inn et støne samfunnsansvarlig perspektiv. En mer prinsipiell debatt om begrepet og faglige perspektiver er fraværende. Det er altså en avstand mellom hvordan banken selv definerer sitt samfunnsansvar og slik deres praksis blir tolket i media. Årsaken til dette er at banken ikke alltid kan klare å ta høyde for interesser i samfunnet, og at det finne forskjellige og motstridende interesser. Undersøkelsen viser også at folk er opptatt av etikk og moral, og det å handle riktig. Hva som er lovlig er ikke så vesentlig. Verdiene tillit og omdømme settes høyt både hos banken selv, likevel er det her det er mest kritikk. Oppgaven viser at opinion og media som kilder til samfunnets interesser er en utfordring for banken, og til den offentlige debatt. Samtidig som man er avhengig aven åpen diskusjon rundt begrepet er mange innspill preget av særinteresser som nødvendigvis ikke har noe med samfunnsansvar å gjøre.en
dc.format.extent1089567 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsledelseen
dc.subjectmbaen
dc.titlePrivatisering av profitt og sosialisering av ansvar, samfunnsansvar i praksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record