Show simple item record

dc.contributor.authorSteinslett, Øyvind
dc.date.accessioned2013-10-02T14:46:33Z
dc.date.available2013-10-02T14:46:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140549
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikten med denne undersøkelsen har vært å frembringe kunnskap som kan benyttes når universiteter og høgskoler skal beskrive seg selv og sine studietilbud overfor potensielle studenter fra videregående skoler. Undersøkelsen har kartlagt hvilke faktorer og egenskaper knyttet til fremtidig yrke, studietilbud, utdanningsinstitusjon og studieby/-sted avgangselever ved videregående skoler vektlegger når de vurderer å søke høyere utdanning. Undersøkelsen er gjort før søknadsfristens utløp hos Samordna opptak. Bruttoutvalget består av alle avgangselevene ved de fylkeskommunale videregående skolene, samt Heimdal videregående skole i Sør-Trøndelag. Bruttoutvalgets størrelse var på 1779 personer. Av disse svarte 324 avgangselever på spørreundersøkelsen. 246 av disse hadde søkt, eller hadde planlagt å søke, høyere utdanning høsten 2013. Respondentene fikk tilsendt et spørreskjema med spørsmål om å vektlegge på forhånd definerte faktorer og egenskaper ved fremtidig jobb, utdanning, utdanningsinstitusjon og studieby/-sted. De faktorene respondentene vektla mest ble til slutt plasseres inn i en tredelt beskrivelse av høyere utdanning som et serviceprodukt. Resultatene av undersøkelsen viser at for å møte avgangselevenes vurderingskriterier bør utdanningsinstitusjonene i sin markedskommunikasjon med målgruppen fremheve følgende: 1. Utdanninger som kvalifiserer for yrker som er meningsfulle og viktige for samfunnet. Utdanningsinstitusjonene bør også få frem yrkenes status i samfunnet. 2. Hvilke ulike jobbmuligheter utdanningene åpner for, og hvordan arbeidsmarkedet er etter endt utdanning. Utdanningenes faglige kvalitet og relevans for arbeidslivet bør videre fremheves. Utdanningene bør utfordre og utvikle studentene, og utdanningsinstitusjonenes oppfølging av studentene underveis bør synliggjøres. 3. Videre bør fasiliteter og tilbud både på og utenfor campus fremheves. Det samme gjelder det sosiale studiemiljøet ved institusjonene. Ved å innlemme dette i sin markedskommunikasjon mot denne målgruppen vil en oppnå en større grad av samsvare med avgangselevenes informasjonsbehov i deres prosess med å velge høyere utdanning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsledelseno_NO
dc.subjectmbano_NO
dc.titleAvgangselevers valgkriterier ved valg av høyere utdanningno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record