Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvensen, Jan Arne Haugen
dc.contributor.authorAag, Johan Kristian
dc.date.accessioned2009-10-08T11:13:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140578
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstract1.1.2008 ble Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) åpnet og som en konsekvens av dette ble ferjetilbudet mellom Skutvik- Svolvær via Skrova redusert. Hovedårsaken til dette, var at større andeler av trafikken som da gikk med Skutviksambandet nå skulle genereres gjennom ferjesambandene Bodø- Moskenes i sør og Lødingen- Bognes i nord. På bakgrunn av dette har vi i denne oppgaven belyst hva som blir konsekvensene for fiskeribedriften Ellingsen Seafood lokalisert på Skrova. Ut fra dette har vi drøftet følgende hovedproblemstilling: Hvilke konsekvenser har det reduserte ferjetilbudet hatt for Ellingsen Seafood? Våre funn viser at Ellingsen Seafood har fått relativt store kostnadsøkninger som følger av det reduserte ferjetilbudet. De største kostnadsøkningene kommer som følger av at transportøren av fiskekasser har måttet lagt om transportruten sin. Dette har ført til en markant økning i prisen på fiskekasser. Den nye transportruten til transportøren har også ført til økte lønnskostnader, som følger av sene leveringer. Videre har det reduserte ferjetilbudet ført til økt usikkerhet for leveringer, noe som har gjort at Ellingsen Seafood har økt lageret på fiskekasser. I tillegg til hovedproblemstillingen, har vi redegjort i to underproblemstillinger, hvilke konsekvenser det reduserte ferjetilbudet har hatt for det øvrige næringslivet på Skrova, samt hvilke konsekvenser lokalbefolkningen har hatt. Våre funn viser her at det er blitt vanskeligere for kundene å komme seg til Skrova. Dette på grunn av at mange kunder kommer sørfra og den reduserte frekvensen på strekningen gjør at Skrova blir mindre tilgjengelig. Turistnæringen har merket en viss nedgang i omsetning. Dette skyldes hovedsakelig at færre kommer innom Skrova på snarvisitter. For lokalbefolkningen har det reduserte ferjetilbudet ført til færre valgmuligheter for transport hvis de skal sørover. Den lave frekvensen fører derfor til at lokalbefolkningen må velge alternative reiseruter, noe som medfører lengre reisetid og høyere betalbare kostnader.en
dc.format.extent4022978 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectlogistikken
dc.subjecttransporten
dc.titleKonsekvenser for Ellingsen Seafood ved at ferjesambandet Skutvik-Svolvær via Skrova har blitt reduserten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel