Show simple item record

dc.contributor.authorStensrød, Anette Helene
dc.date.accessioned2010-10-26T13:08:43Z
dc.date.available2010-10-26T13:08:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140696
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2009en_US
dc.description.abstractHøsten 2007 gjennomførte norske myndigheter endringer av rederibeskatningen, som resulterte i en skattekostnad på om lag 21 milliarder kroner. Rederiene fikk mulighet til å benytte 1/3 av denne skatteregningen i miljøinvesteringer, da forskriften for avsetninger til fond for miljøtiltak ble vedtatt. Dette ledet oss frem til følgende problemstilling: Hvordan tilpasser rederiene strategiske investeringer i forbindelse med bruk av miljøfondet? Vi antar det er flere faktorer som påvirker rederi enes strategiske investeringer, disse er: Policymaking, regulering, forretningsstrategi og investeringer. Av den grunn er oppgavens teoretiske rammeverk todelt. Første del omhandler offentlig strategiplanlegging der vi ser på etableringsprosesser av policyer og reguleringer. I andre del tar vi for oss strategiaspektet og investeringsplanlegging i et bedriftsøkonomisk perspektiv. Empirisk tar vi for oss myndighetenes etablerte lover og reguleringer av rederinæringen, og foretar en casestudie av tre rederier som er i skatteposisjon til Norge og har avsetninger i miljøfondet. Vi har gjennomført fem intervjuer som danner grunnlaget for vår analyse. Våre informanter er nøkkelpersoner i de tre rederiene, og to personer med kompetanse relatert til næringen. I tillegg har vi hentet inn relevant sekundærinformasjon fra intemett, offentlige databaser og media. På bakgrunn av den empiriske analysen har vi konkludert med at myndighetenes tiltenkte intensjoner for anvendelsen av miljøfondet ikke realiseres av rederiene. Rederiene velger å gjennomføre miljøinvesteringer i kommende miljøkrav på et tidligere tidspunkt, slik at de kvalifiserer til bruk av miljøfondet. Vi har identifisert følgende faktorer som er avgjørende for rederienes miljøinvesteringer: • Nasjonale og internasjonale miljøkrav • Havnestatenes strenge policyer og krav til miljøstandard • Kundenes krav til miljøstandard • Politisk risiko • Legitimiteten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectøkonomistyringen_US
dc.titleFond for miljøtiltak : en analyse av rederienes strategiske investeringer tilknyttet miljøfondeten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record