Show simple item record

dc.contributor.authorGleditsch, Heidi Jakobsen
dc.contributor.authorVollan, Hans Alexander
dc.date.accessioned2012-07-31T10:58:52Z
dc.date.available2012-07-31T10:58:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140804
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractVi har i denne masteroppgaven hatt som formål å avdekke om det eksisterer langsiktige likevektsforhold mellom aksjemarkedet og de makroøkonomiske variablene kredittvekst, sysselsetting og rentespread. Dette er en undersøkelse vi har utført på både det norske og amerikanske markedet. En grunnleggende antakelse som ligger bak vår utredning er at utviklingen i økonomien kan forklares av de uobserverbare variablene forventning og usikkerhet. Vi antar videre at aksjemarkedet vil opptre som en god indikator for å fange opp publikums forventninger og usikkerhet rettet til den fremtidige økonomiske utviklingen. Gjennom vårt teoretiske rammeverk argumenterer vi for hva som er viktige premisser og komponenter for prisfastsettelse i et aksjemarkedet og hvordan våre utvalgte makroøkonomiske variabler kan ha innflytelse i denne sammenhengen. Dataanalysen har avdekket at aksjemarkedet har et forhold til alle våre tre utvalgte makroøkonomiske variabler. Vi har gjennom å estimere totalt 14 feilkorreksjonsmodeller funnet at aksjemarkedet virker å inngå i en positiv langsiktig likevekt med kredittveksten og sysselsettingens vekstrate på både det norske og amerikanske markedet.Videre finner vi indikasjoner om et inverst langsiktig likevektsforhold mellom aksjemarkedet og rentens terminstruktur i begge markedene. Eksistensen av langsiktige likevektsforhold mellom aksjemarkedet og våre variabler impliserer at den usikkerheten og de forventningene vi antar gjenspeiles i aksjemarkedet også vil komme til uttrykk gjennom de makroøkonomiske variablene vi har presentert. Indikasjonene vi da vil få er at en økning i kredittveksten eller en økning i sysselsettingens vekstrate kan gi oss signaler om at forventningene til økonomisk utvikling hos befolkningen stiger samtidig som usikkerheten avtar. Motsatt vil en økning i rentens terminstruktur indikere en økende usikkerhet blant befolkningen samtidig som forventningene til den fremtidige økonomiske situasjonen reduseres. Vi finner av justeringsmekanismene i modellene at aksjemarkedet virker å drive utviklingen av alle de tre makroøkonomiske variablene på det norske markedet. På det amerikanske markedet virker aksjemarkedet å drive utviklingen i kredittveksten og sysselsettingens vekstrate, mens vi der finner at rentens terminstruktur virker å drive utviklingen i aksjemarkedet. Dette kan tyde på at aksjemarkedet er den beste indikatoren for å hurtig fange opp endringen i publikums forventninger og usikkerhet rettet mot fremtidig økonomisk utvikling i det norske markedet, mens rentespreaden tyder på å være den beste indikatoren på det amerikanske markedet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectfinansieringno_NO
dc.subjectinvesteringno_NO
dc.titleLangsiktige likevektsforhold mellom aksjemarked og makroøkonomi i Norge og USAno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record