• Ikke en dag uten! : sangen som verktøy i spesialpedagogisk arbeid 

      Bruteig, Karin Elisabeth (Masteroppgave i spesialpedagogikk;nr. 8/2008, Master thesis, 2008)
      Jeg har i denne oppgaven sett på hvordan sangen brukes i arbeidet med barn på førskolenivå i det spesialpedagogiske feltet i barnehage og skole. Formålet med undersøkelsen jeg har foretatt, var å få økt kunnskap om hva ...