Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Marit
dc.date.accessioned2008-10-01T17:57:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141680
dc.descriptionMastergradsoppgave i spesialpedagogikk - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractFørskolebarn med lovfestet rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens (1998) §5-7 har ikke lovfestet rett til individuelle opplæringsplaner. Barnehagekontoret i Bodø kommune legger imidlertid føringer for at alle barn med rettigheter etter §5-7 i Opplæringsloven skal ha en slik plan. Veiledning til barnehagene i dette arbeidet gis gjennom Barnehagekontorets fagteam. Det eksisterer lite tilgjengelig forskning med fokus på bruken av individuelle opplæringsplaner i barnehagen. Undersøkelser vedrørende spesialundervisning i skolen gir inntrykk av at det arbeides mye med utforming av individuelle opplæringsplaner, men mindre med tanke på senere implementering og evaluering av planene. Denne masteroppgaven presenterer resultatene fra forskningsarbeidet om implementering av individuelle opplæringsplaner i barnehagen. Undersøkelsen er gjennomført som en intervjuundersøkelse i tidsrommet mai - juni 2007, hvor informantene er fem pedagogiske ledere fra fem ulike barnehager i Bodø kommune. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe kunnskap om hvordan barnehagene arbeider med iverksetting av innholdet i de individuelle opplæringsplanene. I tillegg vil masteroppgaven reflektere funnene med tanke på kvalitetssikring og kompetanseheving i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen samt peke på områder med mulighet for forbedring. Hovedfunnene i undersøkelsen viser et relativt stort personlig engasjement og vilje til tilpasninger hos pedagogiske ledere med ansvar for iverksetting av opplæringsplanene, mens det synes som om barnehagen som organisasjon mangler rutiner for kvalitetssikring av dette arbeidet. Pedagogene opplever stor grad av måloppnåelse for det enkelte barn og at de får høynet sin kompetanse som følge av arbeidet med opplæringsplanene. Disse faktorene styrker deres motivasjon i arbeidet. Undersøkelsen viser imidlertid at barnehagene mangler rutiner for at denne erfaringen og kunnskapsutviklingen generer økt kunnskap i resten av organisasjonen.en
dc.format.extent7399974 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i spesialpedagogikk;nr. 5/2008
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.titleFra visjon til virkelighet : evalueringer fra implementering av indivduelle opplæringsplaner i barnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record