Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Jan Birger
dc.date.accessioned2008-12-09T13:12:37Z
dc.date.issued2008-12-09T13:12:37Z
dc.identifier.issn1503-5980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145619
dc.description.abstractArtikkelen bygger på et forskningsprosjekt rettet mot oppvekst og læring i grissgrendte områder. Mer presist er det fokus på hvordan sosialisering, sosial læring og utvikling av sosial kyndighet foregår i skoleområder med små og litt større skoler og lite elevtall. En substansiell fenomenvariasjon danner grunnlaget for teoretiske tilnærmingen til feltet. Syv norske skoler i elevstørrelse fra 3 til 100, har bidratt til datainnholdet. Informanter (44 elever, 11 lærere og skoleledere og 38 foreldre) fra ulike lokale miljøer har vært med i de kvantitative og kvalitative undersøkelsene. Undersøkelsene er eksperimentell og replikativ i formen, der forskningsfeltene har vært utsatt for samme metodiske gjennomføring og innhold. Forskningsfunnene viser forskjeller i de sosialt utviklende prosessene når små skolemiljø sammenlignes med større skoler. Elevens sosiale utviklende aktivitet, sosiale relasjoner, lærernes sosiale lærerkompetanse, miljøenes psykososiale kultur, de samarbeidende og samhandlende kontekster, har vært tolket og analysert. Faktorer og mekanismer som skaper ulikheter i det sosiale læringsmiljøet er identifisert og diskutert. Artikkelen avsluttes med pedagogiske -/ og didaktiske tilrådninger i et fremtidig perspektiv.en
dc.format.extent1033388 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesFredrikkeen
dc.relation.ispartofseriesnr. 8, 2008en
dc.subjectlæringsmiljø, skolemiljø, fådeltskole, sosial kompetanseen
dc.titleSosialt utviklende og lærende prosesser i små og større læringsmiljøeren
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record