Show simple item record

dc.contributor.authorNystad, Einar
dc.contributor.authorFinne, Jostein
dc.contributor.authorGrane, Inge
dc.date.accessioned2010-09-22T11:44:40Z
dc.date.available2010-09-22T11:44:40Z
dc.date.issued2010-09-22T11:44:40Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146687
dc.description.abstractRapporten handlar om vektlegging av økonomisk og miljøvenleg køyremåte i opplæring og på førarprøven. Hensikta var å finne ut om det vert undervist og evaluert i samsvar med læreplanen frå 2005, der økonomisk og miljøvenleg køyremåte er eitt av 5 hovedmål, og eit av sju gjennomgåande tema. Statens vegvesen er i Nasjonal transportplan pålagt eit koordineringsansvar for miljø i trafikken. Som sensorar har vi då ei vesentleg rolle i dette arbeidet då det vi vektlegg i evalueringa til førerprøven, påverkar kva som vert vektlagt i undervisninga av nye bilførarar. Vi spurte sensorar, køyrelærarar og kandidatar, og fekk svar på i kva grad temaet var vektlagt i undervisning og evaluering, og i kva grad kandidataen hadde opplevd vektlegging av temaet i opplæringa. Vi fekk interessante svar. Vi hadde ei førforståing om at temaet ikkje var særleg vektlagt, men svara i undersøkinga viste at vi må revurdere vår oppfatning. Funna i undersøkinga viser at økonomisk og miljøvenleg køyremåte er vektlagt både av sensorar og køyrelærarar, og at dei fleste vektlegg dette meir no enn før 2005 då dagens læreplan vart sett i kraft.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.relation.ispartofserieskandidatoppgave 2010;
dc.titleØkonomisk og miljøvenleg køyremåte, vektlegging i opplæring og på førarprøveen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record