Show simple item record

dc.contributor.authorLunde, Stian
dc.contributor.authorNordeide, Eirik
dc.contributor.authorSpangen, Eivind E.
dc.date.accessioned2011-09-14T08:40:57Z
dc.date.available2011-09-14T08:40:57Z
dc.date.issued2011-09-14T08:40:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146748
dc.description.abstractForsvarets vognførerutdanning og vognførersertifisering er viktig for å sikre at Forsvarets personell er i stand til å utføre sine oppdrag på en tilfredsstillende måte i inn- og utland. Det er også en vesentlig del av sikkerhetsarbeidet for å minimere risikoen for skader, spesielt på personell, men også på materiell. For å oppnå dette er det nødvendig å ha klare rammer for vognførerutdanningen og de nødvendige ressurser for å gjennomføre en effektiv, innholdsrik og strukturert utdanning av nye vognførere. Utdanning av vognførere krever kompetente instruktører med god fagkunnskap og erfaring innen området, og for å ha den nødvendige kapasitet på landsbasis og sikre kontinuitet blant instruktørene er det nødvendig å utdanne nye instruktører fortløpende. Denne oppgaven tar for seg hvordan de avdelinger i Forsvaret med hovedansvar for utdanning og sertifisering av vognførere og instruktører er bygget opp og hva som er deres respektive arbeidsområder, hvordan disse fungerer per i dag samt hvordan man ønsker å samordne utdanningen mellom disse avdelinger. Videre omhandler oppgaven oppbygningen av en undervisningsplan for den kjøretøyspesifikke delen av et instruktørkurs samt en drøfting av dennes innhold med utdypende kommentarer og begrunnelser for rekkefølge, innhold og gjennomføring. Avslutningsvis trekkes det konklusjoner om hvilke utfordringer samordningen av avdelingene kan gi, hvilke utfordringer det byr på å utarbeide en undervisningsplan i Forsvaret samt spesielle hensyn som må ivaretas under planlegging og gjennomføring av et instruktørkurs. Som vedlegg finner man leksjonshenvisninger til kurset samt et forslag til ukeprogram/gjennomføring. Begge disse har blitt utarbeidet fra grunn av gjennom arbeidet med denne oppgaven og er således å betrakte som et nyutviklet kursopplegg som ennå ikke er utprøvd i praksis og selvfølgelig vil behøve praktiske justeringer etter å ha blitt ”prøvekjørt”, da det erfaringsmessig viser seg at for eksempel tidsforbruk ofte må justeres, da enkelte momenter tar lengre tid og andre kortere tid enn tiltenkt. I tillegg til dette kan det komme nye sikkerhetsbestemmelser og bruksbegrensninger. En undervisningsplan og et kursopplegg er derfor noe som stadig er i endring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2011
dc.titleUndervisningsplan: Militært instruktørkurs klasse C/lastevognen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber27 s., 6 s., 41 upag.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record