Show simple item record

dc.contributor.authorBåtnes, Emma Solvang
dc.date.accessioned2012-08-29T11:05:38Z
dc.date.available2012-08-29T11:05:38Z
dc.date.issued2012-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146758
dc.description.abstractI kandidatoppgaven ”Trafikklærere og kjønnsforskjeller?” har jeg fokusert på kjønnsforskjeller i trafikklæreryrket. Dette er et tema som det er svært lite forskning om fra før, og jeg følte at gjennom å undersøke dette kunne jeg bidra til større forståelse rundt kjønn og kjønnsforskjeller hos mennesker, med spesielt fokus på trafikklæreren. Gjennom kvalitative intervju med seks elever ved HINT har jeg forsøkt å finne svar på om elevene opplever kjønnsforskjeller blant lærerne på HINT, og hvilke egenskaper en lærer bør ha. I tillegg har jeg spurt dem om hvordan kommunikasjonen i bilen har vært, og hvordan fordelingen mellom teori og praksis har vært under timene. Elevene jeg snakket med uttrykte at de ikke følte at kjønn hadde noe å si for hvordan læreren jobbet, og at det var andre egenskaper som spilte inn for hvordan timene var. Personligheten var viktigere enn kjønnet på læreren, og egenskaper som å være rolig, tydelig, god til å forklare, sterk faglig og ha humor og et godt tillitsforhold veide tyngst for de elevene jeg har intervjuet. Oppgaven består av en teoridel med nødvendig bakgrunnsstoff om temaene jeg har fokusert på. Jeg har beskrevet det kvalitative intervjuet og hva som karakteriserer dette. Å jobbe kvalitativt er en spennende prosess der man ønsker å forstå og tolke situasjoner, hendelser eller fenomener, og der deltakernes ”stemme” eller oppfatninger og meninger er sentrale. I teoridelen har jeg også beskrevet hvilke forskjeller det er på kjønnene, og hva som kan karakterisere kvinner og menn. Dette er et tema som krever at man ser helheten framfor delene, og kompleksiteten i temaet er stor. Til slutt i teoridelen har jeg presentert viktigheten av motivasjon og mestringsfølelse, og hva dette har å si for elevene vi møter i yrket og for selvbildet til oss mennesker generelt. I metodedelen begrunner jeg mine valg og beskriver arbeidsprosessen med oppgaven. Resultat og drøfting er presentert i samme kapittel, der jeg har med utdrag fra intervjuene med elevene og drøfter de forskjellige temaene fortløpende. Mine funn drøftes i lys av teori og egne meninger og erfaringer. Jeg forsøker i denne delen av oppgaven å problematisere og se temaet fra forskjellige vinklinger, både i forhold til det elevene har formidlet under intervjuene, men også med et kritisk blikk på mitt eget arbeid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2012
dc.titleTrafikklærere og kjønnsforskjeller?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber34 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record