Show simple item record

dc.contributor.authorEmanuelsen, Espen
dc.date.accessioned2009-09-24T12:05:04Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146978
dc.description.abstractMålsetting: Dette studiet ønsket å se på sammenhengen mellom hvilepuls, hjerte rate variabilitet (HRV), trening impuls (TRIMP), og selvrapportert følelse av utmattelse gjennom tre uker med konkurransetrening hos kvinnelige topptrente skiskyttere. Metode: Syv kvinnelige topptrente skiskyttere ble fulgt gjennom en mengdetreningsperiode (DIST), en høy-intensiv treningsperiode (INT), og en moderat treningsperiode (MOD). Utøverne gjennomførte 5 min liggende hvilepuls- og HRV-målinger hver morgen ved hjelp av Polar RS 800 hjertefrekvensmålere, og selvrapportert følelse av utmattelse hver kveld ved hjelp av en utmattingsskala. Treningsbelastningen ble rapportert i treningsdagbøker basert på hjertefrekvens-målinger. Etter en validering av Polar RS800- mot ECG-målinger, ble imidlertid HRV resultatene ekskludert fra videre analyser. Resultat: Hvilepuls økte signifikant i DIST og INT, sammenlignet med MOD. Ingen korrelasjoner ble funnet mellom hvilepuls, TRIMP og selvrapportert følelse av utmattelse. Inter-individuelle kryss korrelasjoner viste ingen signifikante sammenhenger mellom hvilepuls og TRIMP. Konklusjon: De signifikante sammenhengene mellom hvilepuls og treningsbelastning viser at kvinnelige topptrente skiskyttere blir autonom påvirket av perioder med ekstremt høye treningsbelastninger og av høy-intensive konkurranseperioder. En moderat treningsperiode fører til en signifikant nedgang i hvilepuls, noe som indikerer en autonom restitusjon. De individuelle variasjonene i hvilepuls markerer en individuell påvirking av ulike typer belastninger. Purpose: This study aimed to investigate the relationship between resting heart rate (HRrest), heart rate variability (HRV), training impulse (TRIMP), and self-rated fatigue during three weeks of competitive training in female world-class biathlon athletes. Methods: Seven female world-class biathlon athletes were monitored during a high volume (long-distance) training period (DIST), an intensive competition training period (INT), and a moderate training period (MOD). The athletes performed 5 min supine HRrest and HRV measurements by use of Polar RS800 heart rate monitors every morning, and self-rated fatigue was recorded every evening by use of a fatigue scale. Training was recorded in training diaries based on HR recordings. After a validation study, comparing Polar measurements with ECG, the HRV results were excluded from the further analysis. Results: Resting heart rate increased significantly during DIST and INT, as compared to MOD. No correlations between HRrest, TRIMP and self-rated fatigue were found. Inter-individual cross correlations showed no significant relationships between HRrest and TRIMP. Conclusion: The significant relationship between HRrest and TRIMP shows that female world-class biathlon athletes are autonomic affected by periods of extremely high training loads and by high intensity competition periods. However, a moderate training period leads to a reduced HRrest, indicating an autonomic recovery. The individual variations in HRrest during the three training periods indicate an individual influence by different types of training loads.en
dc.format.extent1023587 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectEKGen
dc.subjecthjerte rate variabiliteten
dc.subjecthvilepulsen
dc.subjectutholdenhetstreningen
dc.subjectECGen
dc.subjectendurance trainingen
dc.subjectheart rate variabilityen
dc.subjectresting heart rateen
dc.titleAutonomic recovery during high training loads in female world- class biathlon athletesen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record