Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Roger Enger
dc.date.accessioned2013-01-07T10:52:39Z
dc.date.available2013-01-07T10:52:39Z
dc.date.issued2013-01-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147017
dc.description.abstractEn stor del av befolkningen i Norge, rammes av psykiske lidelser som blant annet angst og depresjon. Dette fører ofte til arbeidsuførhet og sykefravær, noe som bidrar til store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vitenskapelige funn tyder på at fysisk aktivitet kan ha en positiv innvirkning på angst og depresjon og videre på den helserelaterte livskvaliteten (HRLK). Det ble funnet signifikante assosiasjoner mellom kjønn, friluftsliv og angst, depresjon og HRLK. Denne assosiasjonen predikerte også høyest angstskåre hos kvinner, høyest depresjonskåre hos menn og høyest skåre på HRLK hos kvinner. Høy deltakelse i friluftsliv, assosierte med lavere angst og depresjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.subjectpsykisk sykdomno_NO
dc.subjectangstno_NO
dc.subjectHUNT-3no_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjectdepresjonno_NO
dc.titleAssosiasjoner mellom kjønn, alder, friluftsliv, angst, depresjon og helserelatert livskvalitet hos individer i aldersgruppen 20 – 39 år – Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag (HUNT 3)no_NO
dc.title.alternativeAssociations between sex, age, outdoor life, anxiety, depression and health- related quality of life among individuals aged 20-39 years – The Health Survey in Nord- Trøndelag (HUNT 3)no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber38 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record