• Når nordområdene lever sitt eget liv 

      Pedersen, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      I 2005 definerte den norske regjeringen nordområdene som sitt viktigste politiske satsningsområde, og satsingen var et resultat av flere faktorer, eller drivere. Mange av de opprinnelige driverne har imidlertid siden falt ...